Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Ján Jančo – Jaroslav Kompan: Bosna a Hercegovina – neracionálne ambície v spore o secesiu
 • Lukáš Forýtek: Evropská unie z pohledu turecké společnosti: O čem vypovídají průzkumy veřejného mínění?
 • Jan Hájek: Volební reforma 2021 v ČR: Větší šance na úspěch pro menší strany?
 • Elena Klátiková – Norbert Kmeť: Pravda, klamstvo a ich podoby v politike
 • Martin Horemuž – Jakub Švec: K politickému liberalizmu Johna Rawlsa: Perspektivy a úskalí v současném občansko-politickém diskurze
 • Róbert Király: Problematika ochrany vodných zdrojov v Európskej únii – Skúsenosti regionálnych aktérov
 • Lubomír Belan: Bezpečnosť – Riziká a ich vplyv na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky

RECENZIE

 • Veronika Džatková: Recenzia na knihu: Teória verejnej politiky
 • Miroslav Řádek: Recenzia na knihu: Budovanie štátu
 • Ľuboš Lietava: Recenzia na knihu: Kríza dôvery: Teória a výskum

INFORMÁCIE

 • Henrieta Kunová: „GLOBSEC 2023 Bratislava Forum“ – predchádzanie globálnej nestabilite
 • Gilles Rouet: 25. výročie LAREQUOI - výskumného centra v oblasti manažmentu vo Francúzsku
 • Nina Zmajkovič Kučeráková: Medzinárodná vedecká konferencia:  „Konferencia o migrácii a azyle"

***

STUDIES

 • Ján Jančo – Jaroslav Kompan:​ Bosnia and Herzegovina – Irrational Ambitions in Secessionist Dispute
 • Lukáš Forýtek: The European Union from the Perspective of Turkish Society: What Do the Public Opinion Polls Say?
 • Jan Hájek: Electoral Reform 2021 in the Czech Republic: Better Chances of Success for Smaller Parties?
 • Elena Klátiková – Norbert Kmeť: Truth, Lies and Their Forms in Politics
 • Martin Horemuž – Jakub Švec: On Political Liberalism of John Rawls: Perspectives and Problems in Contemporary Civil-Political Discourse
 • Róbert Király: An Issue of Protection of Water Resources in European Union — Experiences of Regional Actors
 • Lubomír Belan: Security – Risks and Their Impact on the Performance of Tasks of the Armed Forces of the Slovak Republic

REVIEWS

 • Veronika Džatková: Book Review: Theory of Public Policy
 • Miroslav Řádek: Book Review: State Building
 • Ľuboš Lietava: Book Review: Crisis of Trust: Theory and Research

INFORMATION

 • Henrieta Kunová: “GLOBSEC 2023 Bratislava Forum“ – Overcoming Global Fragility
 • Gilles Rouet: 25th Anniversary of LAREQUOI - The Management Research Center  in France
 • Nina Zmajkovič Kučeráková: International Scientific Conference: “Conference on Migration and Asylum”