Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Pavel Maškarinec: Analýza prostorové podpory a stranického nahrazení na příkladu hnutí Starostové a nezávislí (STAN): Vstup nového subjektu do stranického systému České republiky 
 • Ladislav Cabada - David Procházka: Typologie jiných než „plně demokratických“ režimů: Teoretická východiska a aplikace na případ Maďarska
 • Veronika Valkovičová- Pavol Hardoš: ,,Pridaj ženy a zamiešaj?”: K pozicionalite rodových štúdií v politických vedách na Slovensku a vo svete 
 • Katarína Liptáková: Možnosti kvantifikovania korupcie vo verejnom sektore na Slovensku a v Českej republike 
 • Jan Beneš - Jakub Charvát: Metody výzkumu politické komunikace krajně pravicových stran: Přehledová studie 
 • Monika Čambáliková: Sociálny štát a sociálne občianstvo: Quo vadis? 
 • Jan Hájek: Krajské volby v ČR: Volby druhého řádu?
 • Martin Slávik: Ku koreňom dnešných dezinformačných kampaní. Aktívne opatrenia rozviedky komunistického Československa
 • Marek Rechtik - Miroslav Mareš: Evropské četnické síly 


RECENZIE

 • Otto Dostál: Recenze na knihu: Prognostika
 • Peter Rosputinský:  Recenzia na knihu: Úvod do mezinárodního práva veřejného
 • Bohumír Štědroň: Recenzia na knihu : Stoletý maraton

INFORMÁCIE

 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2020"
 • Lucia Laczkó –– Katarína Lörincová: Medzinárodná edzinárodná vedecká konferencia: „1989 -- 2019 / Kam kráčaš, demokracia?"
 • Jarmila Androvičová –– Martina Bolečeková: Medzinárodná konferencia: „HUMAN FORUM 2019 HUMAN FORUM 2019 –– Voľby ako základný nástroj demokracie“

***

STUDIES

 • Pavel Maškarinec: An analysis of spatial support and party replacement on the exampl e of the movement of Mayors and Independents (STAN): The rise of a new political organisation in the Czech party system
 • Ladislav Cabada - David Procházka: Other than fully democratic “ regimes typology : Theoretical framework and application on the Hungarian case 
 • Veronika Valkovičová - Pavol Hardoš: ,,Add women and stir?”: On the positionality of gender studies in political studies in political science in Slovakia and abroad 
 • Katarína Liptáková: Options for quantitation of public sector corruption in Slovakia and the Czech Republic 
 • Jan Beneš - Jakub Charvát: Methods of research political communication of the extreme right parties: An overview study
 • Monika Čambáliková: Social state and social citizenship: Quo vadis?
 • Jan Hájek: The regional elections in the Czech Republic: The second order elections
 • Martin Slávik: To the roots of today´s disinformation campaigns Active measures of the in telligence service of communist Czechoslovakia. 
 • Marek Rechtik - Miroslav Mareš: European gendarmerie force

REVIEWS

 • Otto Dostál: Book review: Forecasting 
 • Peter Rosputinský: Book review: An introduction to public international law
 • Bohumír Štědroň: Book review : The hundred year marathon 

INFORMATION

 • Dávid Kollár: International scientific conferenceInternational scientific conference: „Security forum 2020"
 • Lucia Laczkó –– Katarína Lörincová: International scientific International scientific conferenceconference: : „„1989 - 2019 / Where does democracy go??“
 • Jarmila Androvičová –– Martina Bolečeková: International conference: “HUMAN FORUM 2019 HUMAN FORUM 2019 –– Elections as an essential tool for democracy"