Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / journal for political science, modern history, international relations, security studies

 

Vychádza / Printed: štvrťročne / quarterly

Ročník / Volume: XXI.

Číslo / Number: 2/2018

Evidenčné číslo / License Number: EV 755/08       

Cena / Price: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH                                             

dátum Vydania / date of publication: 15.06.2018

ISSN: 1335-2741

 

VYDAVATEĽ / Publisher:

Belianum, Matej Bel University Press

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

IČO 30232295

 

REDAKCIA / Editorial Office:

Faculty of Political Science and International Relations

Matej Bel University in Banská Bystrica

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

tel.: 00421 48 446 1614

fax: 00421 48 446 1200

e-mail: politicke.vedy@umb.sk

 

Obálka / Cover: Daniel Dom

Tlač / Print: EQUILIBRIA, s.r.o.

 

Časopis je indexovaný a abstraktovaný / Journal is indexed and abstracted: IndexCopernicus, EBSCO, CEEOL, Proquest, ERIHPLUS, Web of Science

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Daniela Škutová

REDAKCIA / EDITORS:

 • Dominika Kosárová
 • Eleonóra Kováčová
 • Marek Lenč
 • Michaela Melková
 • Mária Rošteková

VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD:

 • Branislav Kováčik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostrave, Česko
 • István Benczes – Corvinus University v Budapešti, Maďarsko
 • Ladislav Cabada - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
 • Serge Dufoulon - Université Pierre Mendes-France v Grenobli, Francúzsko
 • Marcela Gbúrová - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
 • Lidija Georgieva - Ss. Cyril and Methodius University v Skopje, Macedónsko
 • Pavel Hlaváček - Západočeská univerzita v Plzni, Česko
 • Julius Horváth - Central European University v Budapešti, Maďarsko
 • Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski v Katowicach, Poľsko
 • Petr Just - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
 • Ján Liďák - ARC-Vysoká škola politických a společenských věd v Kutnej Hore, Česko
 • Silvia Miháliková - Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko
 • Radomir Milašinović - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University v Krakove, Poľsko
 • Jozef Puttera - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Jan Rataj - Vysoká škola regionálních a evropských studií, České Budějovice, Česko
 • Gilles Rouet - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Václav Soukup – Univerzita Karlova v Prahe, Česko
 • Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česko       
 • Ilija Vujačić - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Alan Wolfe - Boston College v Massachusetts, Spojené štáty americké