Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / journal for political science, modern history, international relations, security
studies /


VYCHÁDZA / PRINTED: quarterly / štvrťročne
ROČNÍK / VOLUME: XXIV.
ČÍSLO / NUMBER: 2/2021
EVIDENČNÉ ČÍSLO / LICENSE NUMBER: EV 755/08
CENA / PRICE: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH
DÁTUM VYDANIA / DATE OF PUBLICATION: 15.06.2021
ISSN: 1335-2741
PUBLISHER / VYDAVATEĽ:
Belianum, Matej Bel University Press
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
IČO: 30232295


EDITORIAL OFFICE / REDAKCIA:
Faculty of Political Science and International Relations
Matej Bel University in Banská Bystrica
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
tel.: 00421 48 446 1614
fax: 00421 48 446 1200
e-mail: politicke.vedy@umb.sk

Časopis Politické vedy je publikovaný na základe podmienok Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-4.0 / Journal Politické vedy is provided under the conditions of Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-4.0

OBÁLKA / COVER: Daniel Dom
TLAČ / PRINT: EQUILIBRIA, s.r.o

Journal is indexed and abstracted / Časopis je indexovaný a abstraktovaný: IndexCopernicus, EBSCO, CEEOL, Proquest, ERIHPLUS, Web of Science

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak


ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Daniela Škutová

REDAKCIA / EDITORS: 

 • Eleonóra Kováčová
 • Štefan Šimko
 • Mária Rošteková
 • Dominika Trubenová
 • Patrícia Šimková


VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD:

 • Branislav Kováčik - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
 • Vladimír Baar - University of Ostrava in Ostrava, Czechia
 • István Benczes - Corvinus University in Budapest, Hungary
 • Ladislav Cabada - Metropolitan University Prague in Prague, Czechia
 • Serge Dufoulon - Grenoble Alpes University in Grenoble, France
 • Lidija Georgieva - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia
 • Pavel Hlaváček - University of West Bohemia in Pilsen, Czechia
 • Julius Horváth - Central European University in Budapest, Hungary
 • Jan Iwanek - University of Silesia in Katowice, Poland
 • Petr Just - Metropolitan University Prague in Prague, Czechia
 • Ján Liďák - College of International and Public Relations Prague in Prague, Czechia
 • Silvia Miháliková – Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia
 • Radomir Milašinović - Belgrade University in Belgrade, Serbia
 • Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jozef Puttera - Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš, Slovakia
 • Jiří Bílý - The College of European and Regional Studies in České Budějovice, Czechia
 • Gilles Rouet - LAREQUOI, ISM-IAE, Université Paris-Saclay in Paris, France
 • Václav Soukup - Charles University in Prague, Czechia
 • Milan Vošta - University of Economics in Prague, Czechia
 • Ilija Vujačić - Belgrade University in Belgrade, Serbia
 • Alan Wolfe - Boston College in Massachusetts, United States of America