Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / journal for political sciences, modern history, international relations, security studies

 

Vychádza / Printed: štvrťročne / quarterly

Ročník / Volume: XVIII.

Číslo / Number: 1/2015

Evidenčné číslo / License Number: EV 755/08       

Cena / Price: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH                                             

Dátum vydania / Date of publication: 15.03.2015

ISSN 1335-2741

 

VYDAVATEĽ / Publisher:

Belianum, Matej Bel University Press

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

IČO 30232295

 

REDAKCIA / Editorial Office:

Faculty of Political Science and International Relations

Matej Bel University in Banská Bystrica

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

tel.: 00421 48 446 1614

fax: 00421 48 446 1200

e-mail: politicke.vedy@umb.sk

 

Cover / Obálka: Daniel Dom

Print / Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o.

 

 ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Daniela Škutová

REDAKCIA / EDITORS:

 • Petra Bolfová
 • Aleš Kollár
 • Eleonóra Kováčová
 • Marek Lenč
 • Lenka Štefániková
 • Karolína Tichá

VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD:

 • Ján Koper - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostrave, Česko
 • Ladislav Cabada - Metropolitní univerzita Praha, Česko
 • Serge Dufoulon - Université Pierre Mendes-France, v Grenobli, Francúzsko
 • Boris Ďurkech - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Marcela Gbúrová - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
 • Pavel Hlaváček - Západočeská univerzita v Plzni, Česko
 • Julius Horváth - Central European University v Budapešti, Maďarsko
 • Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski v Katowicach, Poľsko
 • Petr Just - Metropolitní univerzita Praha, Česko
 • Igor Kosír - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Oskar Krejčí - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česko
 • Ján Liďák - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Silvia Miháliková - Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 • Radomir Milašinović - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Pavel Nečas - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko
 • Lubomír Pána - Vysoká škola regionálních a evropských studií, České Budějovice, Česko
 • Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University v Krakove, Poľsko
 • Gilles Rouet - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Magdalena Sitek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski v Olsztynie, Poľsko
 • Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česko       
 • Ilija Vujačić - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Alan Wolfe - Boston College v Massachusetts, Spojené štáty americké
 • Artur Życki - Uniwersytet Jana Kochanowskiego v Kielcach, Poľsko