Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Martin Solik - Vladimír Baar: Koncept ´Ruského sveta´ ako  nástroj implementácie soft power v ruskej zahraničnej politike
 • Jana Peterková: Budování pověsti EU prostřednictvím veřejné diplomacie
 • Richard Grünwald - Petra Andělová: Politická ekologie ve společenských vědách
 • Jakub Hornek - Ondřej Klapal: Srážka s jeptiškou: analýza polských prezidentských voleb v roce 2015
 • Marcela Voženílková - Jakub Šedo: Personalizace volebních systémů v České republice. možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta
 • Michaela Prouzová: Vliv volebních reforem na politické a stranické systémy Latinské Ameriky po roce 1990
 • Zuzana Horváthová: Strategie a nástroje boje proti terorismu v České republice a Evropské unii
 • Michal Zourek: Československo a argentinská vojenská junta 1976 – 1983: nepřátelé nebo spojenci?
 • Antonín Háka: Dělnická strana sociální spravedlnosti: postoj k systému

 RECENZIE

 • Jaroslav Bílek: Recenze na knihu: Democracies and Dictatorship in Latin America. Emergence, Survival, and Fall
 • Jana Lasicová: Recenzia na knihu: Komu nie je nič sväté
 • Katarína Liptáková: Recenzia na knihu: Verejná politika a verejná kontrola

INFORMÁCIE

 • Miroslav Řádek: Vedecká konferencia: „Aktuálne otázky politiky V.“
 • Jiří Kohoutek: Mezinárodní online konference:  „Výzkum v sociálních a humanitních vědách - nové pohledy 2016“
 • Lívia Krempaská: Medzinárodná vedecká konferencia:  „Bezpečnostné fórum 2016“

 

***

 

STUDIES

 • Martin Solik - Vladimír Baar: The Concept of the ´Russian World´ as an Instrument of the Implementation of Soft Power in the Foreign Policy of the Russian Federation
 • Jana Peterková: Building the EU Reputation through Public Diplomacy
 • Richard Grünwald - Petra Andělová: Political Ecology in Social Sciences
 • Jakub Hornek - Ondřej Klapal: Hitting a Nun: An Analysis of the Polish Presidential Election in 2015
 • Marcela Voženílková - Jakub Šedo: Personalization of Electoral Systems in the Czech Republic. Possibilities and Limits of the Method of J. Carey and M. Shugart
 • Michaela Prouzová: The Impact of Electoral Reforms on Political and Party Systems in Latin America after 1990
 • Zuzana Horváthová: Strategy and Tools to Combat Terrorism in Czech Republic and the European Union
 • Michal Zourek: Czechoslovakia and the Argentine Military Junta 1976 – 1983: Enemies or Allies?
 • Antonín Háka: Worker’s Party of Social Justice: Attitude towards the System

REVIEWS

 • Jaroslav Bílek: Book Review: Democracies and Dictatorship in Latin America. Emergence, Survival, and Fall
 • Jana Lasicová: Book Review: Ništa sveto
 • Katarína Liptáková: Book Review: Public Policy and Public Control

INFORMATION

 • Miroslav Řádek: Scientific Conference: “Current Policy Issues V.“
 • Jiří Kohoutek: International Online Conference:  “Social Science and Humanities Research Outlooks 2016”
 • Lívia Krempaská: International Scientific Conference:  “Security Forum 2016”