Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / journal for political sciences, modern history, international relations, security studies

 

Vychádza / Printed: štvrťročne / quarterly

Ročník / Volume: XVII.

Číslo / Number: 1/2014

Evidenčné číslo / License Number: EV 755/08       

Cena / Price: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH                                             

Dátum vydania / Date of publication: 15.03.2014

ISSN: 1335-2741

 

VYDAVATEĽ / Publisher:

Belianum, Matej Bel University Press

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

 

REDAKCIA / Editorial Office:

Faculty of Political Science and International Relations

Matej Bel University in Banská Bystrica

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

tel.: 00421 48 446 1614,

fax: 00421 48 446 1200

e-mail: politicke.vedy@umb.sk

 

Cover / Obálka: Daniel Dom

Print / Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o.

 

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Jana Lasicová

REDAKCIA / EDITORS:

 • Petra Bolfová
 • Juraj Cintula
 • Aleš Kollár
 • Eleonóra Kováčová
 • Marek Lenč
 • Michal Raškovský
 • Daniela Škutová
 • Lenka Štefániková
 • Karolína Tichá
 • Andrej Vaščík

VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD

 • Ján Koper - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
 • Peter Čajka - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Boris Ďurkech - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Marcela Gbúrová - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
 • Pavel Hlaváček - Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika
 • Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poľsko
 • Petr Just - Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
 • Igor Kosír - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Branislav Kováčik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Oskar Krejčí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Peter Kulašik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Ján Liďák - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Silvia Miháliková - Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 • Pavel Nečas - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Lubomír Pána - Vysoká škola regionálních a evropských studií,
  České Budějovice, Česká republika
 • Gilles Rouet - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Magdalena Sitek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski v Olsztynie, Poľsko
 • Peter Terem - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česká republika
 • Artur Życki - Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Poľsko