Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / journal for political science, modern history, international relations, security studies


VYCHÁDZA / PRINTED: štvrťročne / quarterly
ROČNÍK / VOLUME: XXV.
ČÍSLO / NUMBER: 3/2022
EVIDENČNÉ ČÍSLO / LICENSE NUMBER: EV 755/08
DÁTUM VYDANIA / DATE OF PUBLICATION: 15.09.2022
ISSN: 1335-2741
VYDAVATEĽ / PUBLISHER:
Belianum, Matej Bel University Press
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
IČO: 30232295

 

REDAKCIA / EDITORIAL OFFICE:
Faculty of Political Science and International Relations
Matej Bel University in Banská Bystrica
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
tel.: 00421 48 446 1614
fax: 00421 48 446 1200
e-mail: politicke.vedy@umb.sk
Časopis Politické vedy je publikovaný na základe podmienok Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-4.0 / Journal Politické vedy is provided under the conditions of Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-4.0
OBÁLKA / COVER: Daniel Dom
TLAČ / PRINT: EQUILIBRIA, s.r.o.

Časopis je indexovaný a abstraktovaný / Journal is indexed and abstracted: IndexCopernicus, EBSCO, CEEOL, Proquest, ERIHPLUS, Web of Science

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak
ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Daniela Škutová
REDAKCIA / EDITORS:
Eleonóra Kováčová
Štefan Šimko
Mária Huraj Rošteková
Patrícia Šimková
VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD:
Branislav Kováčik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostrave, Česko
István Benczes – Corvinus University v Budapešti, Maďarsko
Ladislav Cabada - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
Serge Dufoulon - Université Pierre Mendes-France v Grenobli, Francúzsko
Lidija Georgieva - Ss. Cyril and Methodius University v Skopje, Macedónsko
Vladimír Naxera - Západočeská univerzita v Plzni, Česko
Julius Horváth - Central European University v Budapešti, Maďarsko
Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski v Katowicach, Poľsko
Petr Just - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
Ján Liďák - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Prahe, Česko
Silvia Miháliková - Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko
Radomir Milašinović - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University v Krakove, Poľsko
Jozef Puttera - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
Jiří Bílý - Vysoká škola regionálních a evropských studií, České Budějovice, Česko
Gilles Rouet - Université Paris-Saclay v Paríži, Francúzsko
Václav Soukup – Univerzita Karlova v Prahe, Česko
Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česko
Ilija Vujačić - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
Alan Wolfe - Boston College v Massachusetts, Spojené štáty americké