Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

S T U D I E S

 • Ján Liďák – Radoslav Štefančík: Reflections on the Gap Hypothesis in the Immigration Policy of the Slovak Republic
 • Bogdan Koszel: The Influence of Germany on the Formation of the European Commission in 21St Century
 • Eva Molnárová – Mária Rošteková: Educational Policy of the Slovak Republic in the Context of Changes in the Labour Market: Media Discourse Analysis
 • Josef Smolík – Vladimir Đorđević: Media and Populism in Central Europe: Revisiting the Case of the Czech Republic
 • Dominika Kosárová: Al Jazeera and Al Arabiya: Understanding Media Bias
 • Adina Marincea – Andrej Školkay: Boris Kollár and OĽaNO Party Communication on Facebook
 • Ľubomír Čech – Kristína Krupová: Shia Islam and its Influence on the Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy in President Rouhani’s Era 
 • Sergii Rudenko – Vyacheslav Vilkov: De-Stalinization of the Concept of the Nation in Soviet Marxism in the Second Half of the 20th Century
 • Vojtech Jurčák – Ján Marek: The Russian Geopolitical Interests in Africa

 

R E V I E W S

 • Patrícia Šimková: Book Review: Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment
 • Otto Dostál – Otto Dostál: Book Review: Law and Artificial Intelligence
 • Anton Hruboň: Book Review: Between Trieste and Istanbul. Balkan Nations in the 20th Century

 

I N F O R M A T I O N

 • Martina Šinkovičová: GLOBSEC Week: Generating Post-Pandemic Solutions
 • Barbora Jánošková: Future of Slovak Regional Self-Government or Quo Vadis Self-Governing Region? 
 • Róbert Vancel: International Scientific Conference: Human Forum 2020 - Equality as a Universal Human Right

***

 

ŠTÚDIE

 • Ján Liďák – Radoslav Štefančík: Uvažovanie o gap hypotéze v slovenskej imigračnej politike
 • Bogdan Koszel: Vplyv Nemecka na vznik Európskej komisie v 21. storočí
 • Eva Molnárová – Mária Rošteková: Vzdelávacia politika Slovenskej republiky v kontexte vývoja na trhu práce: mediálny diskurz 
 • Josef Smolík – Vladimir Đorđević: Média a populismus ve střední Evropě: příklad České republiky
 • Dominika Kosárová: Al Jazeera a Al Arabiya: porozumenie zaujatosti médií 
 • Adina Marincea – Andrej Školkay: Komunikácia Borisa Kollára a OľaNO na Facebooku
 • Ľubomír Čech – Kristína Krupová: Shia Islam a jeho vplyv na zahraničnú politiku Iránskej islamskej republiky v ére prezidenta Rúháního
 • Sergii Rudenko – Vyacheslav Vilkov: Destalinizácia koncepcie národa v sovietskom marxizme v druhej polovici 20. storočia
 • Vojtech Jurčák – Ján Marek: Geopolitické záujmy Ruskej federácie v Afrike

 

RECENZIE

 • Patrícia Šimková: Recenzia na knihu: Identita. Túžba po dôstojnosti a politika hnevu
 • Otto Dostál – Otto Dostál: Recenzia na knihu: Právo a umělá inteligence
 • Anton Hruboň: Recenzia na knihu: Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století

 

INFORMÁCIE

 • Martina Šinkovičová: GLOBSEC týždeň: Generovanie postpandemických riešení
 • Barbora Jánošková: Budúcnosť slovenskej regionálnej samosprávy alebo Quo Vadis VÚC?
 • Róbert Vancel: Medzinárodná vedecká konferencia: Human Forum 2020 - Rovnosť ako univerzálne ľudské právo