Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

 • Gilles Rouet – Jaroslav Ušiak: So what’s new in the European neighbourhood?

 

STUDIES

 • Gilles Rouet: Turbulences, European Neighbourhood Policy and European Identity
 • Mária Holubová – Mária Rošteková: Slovakia and Arab Countries: Yesterday and Today
 • Dorin Dusciac: Republic of Moldova: Eastern Partnership’s New Hope
 • Julien Arnoult: A Specific Strategy to Close Ties With the EU: The Case of Georgia
 • Tamara Gella: Russia and the European Union: Problems and Prospects as Viewed by Russian Analysts
 • Martin Horemuž: Modernization of Russia and its Selected Dimensions.
 • Leila Delovarova – Fatima Kukeyeva: Regionalisation and Integration in Central Asia: Migration Issues
 • Almira Sagimbayeva: Implementing Prospects of Multiculturalism Theory in Kazakhstan
 • Denitza Kamenova: Media and Othering: How Media Discourse on Migrants Reflects and Affects Society’s Tolerance

REVIEWS

 • Andrej Vaščík: Book Review: Slovaks in Serbia from the Point of View of the Culture
 • Katarína Krokosová: Book Review: Policy Impact of the Eastern Partnership on Ukraine
 • Adrián Vaško: Book Review: Foreign Policy Resources of Russia and the EU within the Common Neighbourhood

INFORMATION

 • Eva Pálešová: Exchanges, Cooperation, and Policies: The EUROMED of knowledge 
 • Michaela Chládeková: Human Rights and Citizenship
 • Drahomíra Ondrová: Theory and Practice of Public Administration

 

***

Gilles Rouet – Jaroslav Ušiak: Čo je nové v susedstve Európy?

ŠTÚDIE

 • Gilles Rouet: Turbulencia, Európska susedská politika a európska identita
 • Mária Holubová – Mária Rošteková: Slovensko a arabské štáty: včera a dnes
 • Dorin Dusciac: Moldavská republika: nová nádej Východného partnerstva
 • Julien Arnoult: Špecifická stratégia na úzke väzby s EÚ: Prípad Gruzínska
 • Tamara Gella: Rusko a Európska únia: problémy a vyhliadky z pohľadu ruských analytikov
 • Martin Horemuž: Modernizácia Ruska a jej vybrané dimenzie
 • Leila Delovarova – Fatima Kukeyeva: Regionalizácia a integrácia v strednej Ázii: otázka migrácie
 • Almira Sagimbayeva: Implementácia vyhliadok teórie multikulturalizmu v Kazachstane
 • Denitza Kamenova: Média a ostatní: ako mediálny diškurz odzrkadľuje a ovplyvňuje toleranciu v spoločnosti

RECENZIE

 • Andrej Vaščík: Recenzia knihy: Slováci v Srbsku z pohľadu kultúry
 • Katarína Krokosová: Recenzia knihy: Politický vplyv Východného partnerstva na Ukrajinu
 • Adrián Vaško: Recenzia knihy: Zahranično-politické zdroje Ruska a EÚ v rámci spoločného susedstva

 INFORMÁCIE

 • Eva Pálešová: Výmena, spolupráca a politika: znalosti EUROMED
 • Michaela Chládeková: Ľudské práva a občianstvo
 • Drahomíra Ondrová: Teória a prax verejnej politiky