Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Pierre Brouland – Kateřina Dvořáková: Hlasy pro Francouzskou národní frontu
 • Pavel Hlaváček: David a Goliáš jihovýchodní Asie: jak Vietnam reaguje na mocenský vzestup Číny?
 • Vlastimil Havlík – Vojtěch Kubát: Proti politikům a imigrantům: Volební vzestup Švédských demokratů v letech 2010 – 2014
 • Matej Beránek: Politické nástroje totalitných režimov
 • Lívia Krempaská – Michaela Melková: Energetická bezpečnosť a jej vplyv na zahraničnú politiku a medzinárodno-politický status Ruskej federácie
 • Pavel Maškarinec: Nekonečný příběh. Pokračující stabilita voličské podpory Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentních volbách 2006 – 2013
 • Jan Ondrášek – Josef Smolík: Vnitřní bezpečnostní vývoj v Kolumbii  od roku 2002 do roku 2012
 • Petra Vejvodová: Neonacistická vize sjednocené Evropy a její kořeny v nacistické ideologii
 • Jaroslava Jebavá: Nestátní aktéři v mezivládních institucích: komparativní analýza WTO, WIPO a Rady OSN pro lidská práva

RECENZIE

 • Marián Sekerák: Recenzia na knihu: Právo národov
 • Vladimír Naxera: Recenze na knihu: Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika 1998–2002
 • Lenka Tomášeková: Recenzia na knihu: Teória bezpečnosti: Globálne problémy ľudstva

INFORMÁCIE

 • Radek Čajka – Petr Král – Josef Taušer: Mezinárodní vědecká
  konference: „Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment“
 • Zuzana Krkošková: Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: „Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015“
 • Milan Solár: Medzinárodná konferencia: „GLOBSEC 2015“

 

***

 

STUDIES

 • Pierre Brouland – Kateřina Dvořáková: The Vote for the National Front (France)
 • Pavel Hlaváček: David and Goliath of South East Asia: How Vietnam Deals with the Rise of Power of China?
 • Vlastimil Havlík – Vojtěch Kubát: Against Politicians and Immigrants: The Rise of Sweden Democrats (2010 - 2014)
 • Matej Beránek: Political Tools of Totalitarian Regimes
 • Lívia Krempaská – Michaela Melková: Energy Security and its Impact on Foreign Policy and International Political Status of the Russian Federation
 • Pavel Maškarinec: The Neverending Story. The Continuing Stability of the Communist Party of Bohemia and Moravia Voter Support  in the 2006 – 2013 ParliamentaryElections
 • Jan Ondrášek – Josef Smolík: Internal Security Development in Colombia from 2002 to 2012
 • Petra Vejvodová: Neo-Nazi Vision of Unified Europe and its Roots in Nazi Ideology
 • Jaroslava Jebavá: Non-State Actors in Intergovernmental Institutions: A Comparative Analysis of WTO, WIPO and the United Nations Human Rights Council

REVIEWS

 • Marián Sekerák: Book Review: The Law of Peoples
 • Vladimír Naxera: Book Review: Deformation of Democracy? Opposition Agreement and Czech Politics in 1998–2002
 • Lenka Tomášeková: Book Review: Security Theory: Global Problems of Mankind

INFORMATION

 • Radek Čajka – Petr Král – Josef Taušer: International Scientific Conference: “Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment“
 • Zuzana Krkošková: International Conference of Doctoral Students and Young Scholars: “Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2015“
 • Milan Solár: International Conference: “GLOBSEC 2015”