Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Jana Peterková: The Impact of the EU Accession on the Domestic Dimension of Public Diplomacy – The Czech Case
 • Martin Horemuž: The Conflict in Ukraine and Its Impact on Russia’s Energy Policy
 • Peter Horváth: Appointive Powers of Slovak President and Their Use in Relation to Selected Constitutional Officers
 • Ľubica Šebeňová: European Identity of the Selected Slovak Political Representatives during the Period of Eurozone Crisis
 • Katarzyna Czornik: The Foreign Policy of the United States towards Tunisia in the Context of Challenges Posed By the Arab Spring
 • Martin Solik – Ján Fiľakovský – Vladimír Baar: Belarusian and Ukrainian Autocephalous Orthodox Churches and National Identity: Comparison
 • Lukáš Vilímek – Daniela Škutová: Social Darwinism as Theoretical Approach to Discussion about Upper Limits of Suffrage

REVIEWS

 • Barbora Olejárová: Book Review: Inside IS – 10 Days In The Islamic State
 • Peter Rosputinský: Book Review: Outline of the Public International Law
 • Jaroslav Fabok: Book Review: Politics Unmasked: Contribution to Political Discourse in Slovakia After 1989

INFORMATION

 • Jiří Dušek: International Scholarly Conference: “Sustainable Development VIII – Europe in Time of Reforms”
 • Tomáš Madleňák: Conference: “17th Annual Review Conference on the Slovak Foreign and European Policy in 2016”
 • Jakub Rafay: Student Conference: “9th Annual Students’ Conference on Security Issues”

***

ŠTÚDIE

 • Jana Peterková: Dopad vstupu do EÚ na vnútroštátnu dimenziu verejnej diplomacie – Prípad Česka
 • Martin Horemuž: Konflikt na Ukrajine a jeho dopad na energetickú politiku Ruska
 • Peter Horváth: Menovacie právomoci prezidenta SR a ich použitie vo vzťahu k vybraným ústavným činiteľom
 • Ľubica Šebeňová: Európska identita vybraných slovenských politických predstaviteľov počas krízy eurozóny
 • Katarzyna Czornik: Zahraničná politika Spojených štátov amerických voči Tunisku v kontexte výziev arabskej jari
 • Martin Solik – Ján Fiľakovský – Vladimír Baar: Bieloruské a ukrajinské autokefálne ortodoxné cirkvi a národná identita: Porovnanie
 • Lukáš Vilímek – Daniela Škutová: Sociálny darwinizmus ako teoretický prístup k diskusii o horných limitoch volebného práva

RECENZIE

 • Barbora Olejárová: Recenzia na knihu: Vo vnútri IS – 10 dní v Islamskom štáte
 • Peter Rosputinský: Recenzia na knihu: Základy medzinárodného práva verejného
 • Jaroslav Fabok: Recenzia na knihu: Politika bez masky: Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989

INFORMÁCIE

 • Jiří Dušek: Medzinárodná vedecká konferencia: “Udržitelnýrozvoj VIII.- Evropa v reformním čase”
 • Tomáš Madleňák: Konferencia: “17. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2016”
 • Jakub Rafay: Študentská konferencia: “9. ročník študentskej konferencie bezpečnostného výskumu”