Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá /
journal for political science, modern history, international relations, security studies

VYCHÁDZA / PRINTED: štvrťročne / quarterly
ROČNÍK / VOLUME: XXIV.
ČÍSLO / NUMBER: 3/2021
EVIDENČNÉ ČÍSLO / LICENSE NUMBER: EV 755/08
CENA / PRICE: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH
DÁTUM VYDANIA / DATE OF PUBLICATION: 15.09.2021
ISSN: 1335-2741


VYDAVATEĽ / PUBLISHER:
Belianum, Matej Bel University Press
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
IČO: 30232295

REDAKCIA / EDITORIAL OFFICE:
Faculty of Political Science and International Relations
Matej Bel University in Banská Bystrica
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
tel.: 00421 48 446 1614
fax: 00421 48 446 1200
e-mail: politicke.vedy@umb.sk

Časopis Politické vedy je publikovaný na základe podmienok Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-4.0 / Journal Politické vedy is provided under the conditions of Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-4.0

OBÁLKA / COVER: Daniel Dom
TLAČ / PRINT: EQUILIBRIA, s.r.o.


Časopis je indexovaný a abstraktovaný / Journal is indexed and abstracted: IndexCopernicus, EBSCO, CEEOL, Proquest, ERIHPLUS, Web of Science

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Daniela Škutová

REDAKCIA / EDITORS:

 • Eleonóra Kováčová
 • Štefan Šimko
 • Mária Rošteková
 • Dominika Trubenová
 • Patrícia Šimková


VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD:

 • Branislav Kováčik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostrave, Česko
 • István Benczes - Corvinus University v Budapešti, Maďarsko
 • Ladislav Cabada - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
 • Serge Dufoulon - Université Pierre Mendes-France v Grenobli, Francúzsko
 • Lidija Georgieva - Ss. Cyril and Methodius University v Skopje, Macedónsko
 • Pavel Hlaváček - Západočeská univerzita v Plzni, Česko
 • Julius Horváth - Central European University v Budapešti, Maďarsko
 • Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski v Katowicach, Poľsko
 • Petr Just - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
 • Ján Liďák - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Prahe, Česko
 • Silvia Miháliková - Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko
 • Radomir Milašinović - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University v Krakove, Poľsko
 • Jozef Puttera - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Jiří Bílý - Vysoká škola regionálních a evropských studií, České Budějovice, Česko
 • Gilles Rouet - Université Paris-Saclay v Paríži, Francúzsko
 • Václav Soukup - Univerzita Karlova v Prahe, Česko
 • Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česko
 • Ilija Vujačić - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Alan Wolfe - Boston College v Massachusetts, Spojené štáty americké