Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

S T U D I E S

 • Šárka Waisová: War Veterans in Bosnia and Herzegovina: From Ethnic Warriors to Agents of Inter-Ethnic Cooperation. How to Explain the Change?
 • Igor Hanzel: Arguments in the Explanation of the 2017: Election Success of the German Political Party “Alternative für Deutschland”
 • Richard Grünwald: Lancang-Mekong Cooperation: Present and Future of the Mekong River Basin
 • Milan Kurucz: Hungary-United States Relations under Obama and Trump Administration
 • Kristína Janková – Henrieta Kunová: Lessons Learned from the DRC: Non-State Armed Groups and The UN
 • Marijana Musladin – Monika Cverlin: Implementing Neoliberal Ideas: New Orleans Educational Reform following Katrina
 • Martin Solik – Vladimír Baar: Religious Component in a State’s Foreign Policy. A Case Study of the Russian Orthodox Church
 • Mirza Smajić – Veldin Kadić: Brexit and the “New” Transatlantic Relations: Potential Reflections on the Strategic Re-Positioning and Development of the Common Security and Defence Policy of the European Union
 • Karolina Zielińska: Israel’s Periphery Doctrine: Prospects for Defining and Studying a Foreign Policy Practice

 

R E V I E W S

 • Dominika Cevárová: Book Review: Cultural Evolution. People´s Motivations are Changing and Reshaping the World 
 • Juraj Puskailer: Book Review: Prisoners of Geography
 • Juliusz Piwowarski: Book Review: The Approaches to Creating Security and Defence Strategies

 

I N F O R M A T I O N

 • Barbara Lukácsová: Simulation of Diplomatic Negotiations: Conflict in the Middle East
 • Frédéric Delaneuville: Reconciling the Acquisition of Professional Skills and the Development of Critical Thinking through a
  Transdisciplinary and Cross-Disciplinary Approach to Teaching: The Strategy of the Slovak-French University Institute
 • Martina Bolečeková – Veronika Zimová: Discussion: Volunteering Abroad

***

 

ŠTÚDIE

 • Šárka Waisová: Vojnový veteráni v Bosne a Hercegovine: od etnických bojovníkov k aktérom medzietnickej spolupráce. Ako vysvetliť túto premenu?
 • Igor Hanzel: Argumenty vo vysvetlení úspechu strany „Alternatíva pre Nemecko“ vo voľbách v roku 2017
 • Richard Grünwald: Lancangsko-Megonská Spolupráca: súčasnosť a budúcnosť povodí rieky Mekong
 • Milan Kurucz: Vzťahy Maďarska a Spojených štátov počas administratívy Baracka Obamu a Donalda Trumpa
 • Kristína Janková – Henrieta Kunová: Poučenie z Konžskej demokratickej republiky: neštátne ozbrojené skupiny a OSN
 • Marijana Musladin – Monika Cverlin: Implementácia neoliberálnych ideí: reforma školstva v New Orleans po Katrine
 • Martin Solik – Vladimír Baar: Náboženský prvok v zharaničnej politike štátu: prípadová štúdia Ruskej pravoslávnej cirkvi
 • Mirza Smajić – Veldin Kadić: Brexit a „nové“ transatlantické vzťahy: možné úvahy o strategickom presmerovaní a rozvoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie
 • Karolina Zielińska: Izraelská doktrína periférie: možnosti pre definíciu a štúdium praxe zahraničnej politiky

 

RECENZIE

 • Dominika Cevárová: Recenzia na knihu: Kultúrna evolúcia. Motivácia ľudí mení a pretvára svet
 • Juraj Puskailer: Recenzia na knihu: V zajatí geografie
 • Juliusz Piwowarski: Recenzia na knihu: Přístupy k tvorbě bezpečnostních a obranných strategií

 

INFORMÁCIE

 • Barbara Lukácsová: Simulácia diplomatických rokovaní: Konflikt na Blízkom východe
 • Frédéric Delaneuville: Zosúladenie nadobudnutia odborných zručností a rozvoja kritického myslenia prostredníctvom transdisciplinárneho a medzidisciplinárneho prístupu k výučbe: stratégia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu
 • Martina Bolečeková – Veronika Zimová: Diskusia: Dobrovoľníctvo v zahraničí