Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

STUDIES

 • Ladislav Cabada: Party of Free Citizens and the Genesis of the Czech Liberal-Conservative “Anti-EU” Stream in Czech Politics
 • Jaroslav Bílek - Barbora Vališková: The Causes of the Electoral (In)Stability of Incumbents in Hybrid Regimes in Latin America 1990-2014
 • Vincenc Kopeček: How to Capture a State? The Case of Azerbaijan
 • Marek Vrbinčík: Political Parties’ Collaboration on Public Administration Reform in 1920
 • Maciej Olejnik: Illusory Corporatism in the Czech Republic. Case Study
 • Zbyněk Dubský - Radim Sršeň - Jan Šlajs: European Union as a Specific Actor of New Paradigm for Conflict Prevention
 • Jana Hovorková: The Quantitative Occurrence of the Common Good Elements in the Messages for the Celebration of the World Day of Peace
 • Igor Kosír - Ivana Slobodníková - Jana Orlická: The Most Important Factors of Efficiency of Flexible Exogenous Integration to the EU on Ukrainian Example
 • Andrzej Piskozub - Artur Roland Kozłowski: A Distant Mirror: Poland between the Visegrad Group and the Eastern Alliance

 

REVIEWS

 • Renáta Bzdilová - Gabriel Eštok: Book Review: Slavdom in Europe, Europe in Slavdom. A Vision of the Modernisation of Slavs by Štefan Launer
 • Tomáš Hrozenský: Book Review: Crowded Orbits: Conflict and Cooperation in Space
 • Marek Hrušovský: Book Review: Religion in Politics and the Position of Religious Political Parties

 

INFORMATION

 • Ivana Slobodníková - Lucia Martišková: International Security Conference: “GLOBSEC 2016 Bratislava Global Security Forum”
 • Michal Hežely: International Security Conference: “The 52nd Annual Munich Security Conference”
 • Barbora Olejárová: International Scientific Conference: “Identities, Democracy, Borders”

 

***

ŠTÚDIE

 • Ladislav Cabada: Strana slobodných občanov a vývoj anti-európskeho prúdu v radoch českých liberálnych konzervatívcov 
 • Jaroslav Bílek - Barbora Vališková: Príčiny volebnej (ne)stability úradujúcich prezidentov v hybridných režimoch Latinskej Ameriky 1990-2014
 • Vincenc Kopeček: Ako uchopiť štát? Prípad Azerbajdžanu
 • Marek Vrbinčík: Spolupráca politických strán pri reforme verejnej správy v roku 1920 
 • Maciej Olejnik: Iluzórny korporativizmus v Českej republike: prípadová štúdia
 • Zbyněk Dubský - Radim Sršeň - Jan Šlajs: Európska únia ako špecifický aktér novej paradigmy pre prevenciu konfliktu
 • Jana Hovorková:  Kvantitatívna prítomnosť prvkov všeobecného dobra v posolstvách k svetovému dňu mieru
 • Igor Kosír - Ivana Slobodníková - Jana Orlická: Najdôležitejšie faktory efektívnosti flexibilnej exogénnej integrácie EÚ na príklade Ukrajiny
 • Andrzej Piskozub - Artur Roland Kozłowski: Vzdialené zrkadlo: Poľsko medzi Vyšehradskou štvorkou a Východnou alianciou

RECENZIE

 • Renáta Bzdilová - Gabriel Eštok: Recenzia na knihu: Slovanstvo v Európe, Európa v Slovanstve: vízia modernizácia Slovanov Štefana Laurenta
 • Tomáš Hrozenský:  Recenzia na knihu Preplnené orbity: konflikt a spolupráca vo vesmíre
 • Marek Hrušovský: Recenzia na knihu: Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán

INFORMÁCIE

 • Ivana Slobodníková - Lucia Martišková: Medzinárodná bezpečnostná konferencia: „GLOBSEC 2016 Bratislava Global Security Forum”
 • Michal Hežely: Medzinárodná bezpečnostná konferencia: „Mníchovská bezpečnostná konferencia”
 • Barbora Olejárová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Identita, demokracia, hranice”