Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

journal for political sciences, modern history, international relations, security studies / časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

 

Printed / Vychádza: quarterly / štvrťročne

Volume / Ročník: XVII.

Number / Číslo: 2/2014

License Number / Evidenčné číslo: EV 755/08       

Price / Cena: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH                                             

Date of publication / Dátum vydania: 15.06.2014

ISSN: 1335-2741

 

Publisher / VYDAVATEĽ:

Belianum, Matej Bel University Press

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

 

Editorial Office / REDAKCIA:

Faculty of Political Science and International Relations

Matej Bel University

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

tel.: 00421 48 446 16 14,

fax: 00421 48 446 12 00

e-mail: politicke.vedy@umb.sk

 

Cover / Obálka: Daniel Dom

Print / Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o.

 

 EDITOR IN CHIEF / ŠÉFREDAKTOR: Jaroslav Ušiak

DEPUTY EDITOR IN CHIEF / ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Jana Lasicová

EDITORS  / REDAKCIA:

 • Petra Bolfová
 • Juraj Cintula
 • Aleš Kollár
 • Eleonóra Kováčová
 • Marek Lenč
 • Michal Raškovský
 • Daniela Škutová
 • Lenka Štefániková
 • Karolína Tichá
 • Andrej Vaščík

SCIENTIFIC BOARD / VEDECKÁ RADA

 • Ján Koper - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
 • Peter Čajka - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Boris Ďurkech - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Marcela Gbúrová - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
 • Pavel Hlaváček - Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika
 • Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poľsko
 • Petr Just - Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
 • Igor Kosír - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Branislav Kováčik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Oskar Krejčí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Peter Kulašik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Ján Liďák - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Silvia Miháliková - Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 • Pavel Nečas - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Lubomír Pána - Vysoká škola regionálních a evropských studií,
  České Budějovice, Česká republika
 • Gilles Rouet - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Magdalena Sitek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski v Olsztynie, Poľsko
 • Peter Terem - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česká republika
 • Artur Życki - Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Poľsko