Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vzor formátovania príspevku

 

NÁZOV ČLÁNKU

(Times New Roman, 14pt, veľké písmo, tučne)

 

1 voľný riadok

 

NÁZOV ČLÁNKU v anglickom jazyku

(Times New Roman, 14pt, veľké písmo, tučne)

 

1 voľný riadok

 

Autor*

(Times New Roman, 14pt, tučne)

 

2 voľne riadky

 

ABSTRACT (Times New Roman, 10pt, veľké, tučne, kurzíva)

Text abstraktu po anglicky (Times New Roman, 10pt, kurzíva, riadkovanie jednoduché, zarovnanie podľa okraja, bez odsadenia)

 

Key words: slová po anglicky (Times New Roman, 10pt, kurzíva, riadkovanie jednoduché, zarovnanie podľa okraja, bez odsadenia)

 

1 voľný riadok

 

Názov kapitoly (časti) (Times New Roman, 14pt, tučne, bez odsadenia)

Názov podkapitoly (časti) (Times New Roman, 12pt, tučne, bez odsadenia)

Názov pod-podkapitoly (časti) (Times New Roman, 12pt, tučne, bez odsadenia)

 

1 voľný riadok

 

Celý text sa píše v Times New Roman, 12pt, riadkovanie 1,5 (jeden a pol), zarovnanie podľa okraja, všetky okraje 2,5 cm, odsadenie 1. riadka 1,25 cm, na zvýraznenie časti textu alebo slovných spojení v úvodzovkách použite kurzívu. Mená (J. Novotný) v texte (okrem odkazov na literatúru) sa píšu Tučným písmom. Odkazy na literatúru uvádzať podľa vzoru používania bibliografických odkazov, teda priamo v texte sa uvedie  text citácie, resp. parafrázy a za nímv prípade „citácie“ (Katuščák, 1998, s. 87)aleboparafrázy(Katuščák, 1998). (odkazy sa nepíšu tučným písmom) V texte môžete použiť komentáre, ktoré sú umiestnené v poznámke pod čiarou.

 

2 voľne riadky

 

Literatúra: (Times New Roman, 12pt, tučne)

 

1 voľný riadok 12pt

 

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov. Mesto: Vydavateľstvo, Rok. Počet strán. ISBN. (Times New Roman, 12pt, riadkovanie jednoduché, zarovnanie podľa okraja, autori v abecednom poradí)

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov. In Názov zborníka. Mesto: Vydavateľstvo, Rok. ISBN.

PRIEZVISKO, M. – PRIEZVISKO, M.: Rok. Názov článku. In Periodikum, ročník, rok, číslo, ISSN, strany.

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov.(pokial sú údaje dostupné). Dostupné na internete: www.page.sk

Názov. Rok. Vydavateľ(pokial sú údaje dostupné). Dostupné na internete: www.page.sk


 * Meno autora, tituly, funkčné zaradenie, miesto pôsobenia (pracoviska) a presná adresa autora, e-mail.