Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

journal for political science, modern history, international relations, security studies / časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Printed / Vychádza: quarterly / štvrťročne

Volume / Ročník: XXII.

Number / Číslo: 2/2019

License Number / Evidenčné číslo: EV 755/08       

Price / Cena: 3,50 € / 105,40 SKK s DPH                                             

date of publication / dátum Vydania: 15.06.2019

ISSN 1335-2741

 

Publisher / VYDAVATEĽ:

Belianum, Matej Bel University Press

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

IČO 30232295

 

Editorial Office / REDAKCIA:

Faculty of Political Science and International Relations

Matej Bel University in Banská Bystrica

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

tel.: 00421 48 446 1614

fax: 00421 48 446 1200

e-mail: politicke.vedy@umb.sk

Cover / Obálka: Daniel Dom

Print / Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o.

 

Journal is indexed and abstracted / Časopis je indexovaný a abstraktovaný: IndexCopernicus, EBSCO, CEEOL, Proquest, ERIHPLUS, Web of Science 

 

EDITOR IN CHIEF / ŠÉFREDAKTOR: Jaroslav Ušiak

DEPUTY EDITOR IN CHIEF / ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Daniela Škutová

EDITORS  / REDAKCIA:

 • Eleonóra Kováčová
 • Dominika Trubenová
 • Mária Rošteková

 SCIENTIFIC BOARD / VEDECKÁ RADA:

 • Branislav Kováčik - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
 • Vladimír Baar - University of Ostrava in Ostrava, Czechia
 • István Benczes - Corvinus University in Budapest, Hungary
 • Ladislav Cabada - Metropolitan University Prague in Prague, Czechia
 • Serge Dufoulon - Grenoble Alpes University in Grenoble, France
 • Marcela Gbúrová - Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
 • Lidija Georgieva - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia
 • Pavel Hlaváček - University of West Bohemia in Pilsen, Czechia
 • Julius Horváth - Central European University in Budapest, Hungary
 • Jan Iwanek - University of Silesia in Katowice, Poland
 • Petr Just - Metropolitan University Prague in Prague, Czechia
 • Ján Liďák - ARC - Institute of Political and Social Sciences in Kutná Hora, Czechia
 • Silvia Miháliková – Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia
 • Radomir Milašinović - Belgrade University in Belgrade, Serbia
 • Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jozef Puttera - Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš, Slovakia
 • Jiří Bílý - The College of European and Regional Studies in České Budějovice, Czechia
 • Gilles Rouet - Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
 • Václav Soukup - Charles University in Prague, Czechia
 • Milan Vošta - University of Economics in Prague, Czechia
 • Ilija Vujačić - Belgrade University in Belgrade, Serbia
 • Alan Wolfe - Boston College in Massachusetts, United States of America