Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obsah

ŠTÚDIE

 • Štefan Ižák: Konštrukcia národa a jeho nepriateľov v diskurze slovenskej extrémne pravicovej strany K-ĽSNS
 • Libor Kutěj: Územná prioritizácia českej vojenskej diplomacie v rokoch 1992-2018
 • Pavel Bučka – Ján Marek – Rudolf Pástor: Modernizácia ozbrojených síl Ruskej federácie po rusko-gruzínskom konflikte
 • Jaroslav Kompan – Michal Hrnčiar: Reforma bezpečnostného sektora krehkého štátu ako nástroj na prevenciu konfliktov 
 • Darko Trifunovic – Rastislav Kazanský – Pavel Nečas: Konceptualizácia terorizmu ako modernej formy politického násilia
 • Jana Tůmová: Kontinuita a změna: Americká zahraniční politika za Donalda Trumpa optikou teorie rolí
 • Katarína Chovancová: Marginalizácia na základe veku v politickom diskurze o kríze 
 • Zuzana Měřičková: Emócie a diskurz: Analýza prejavov britských premiérov zameraných na terorizmus 


RECENZIE

 • Tomáš Žipaj: Ako z toho von: Nová politika pre svet zmietaný krízami
 • Róbert Vancel: Recenzia na knihu: Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne
 • Simona Kováčová: Recenzia na knihu: Verejný záujem: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky


INFORMÁCIE

 • Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2021“
 • Juliusz Piwowarski – Ewelina Brodziak: Medzinárodná vedecká konferencia: „LVIII CICA – XVI Bezpečnostné fórum Krakow 2021“
 • Lucia Husenicová: Prezentácia knihy: „Uľahčuje členstvo v EÚ konvergenciu? Skúsenosti s východným rozšírením EÚ”

***

S T U D I E S

Štefan Ižák: The Construction of the Nation and Its Enemies in the Discourse of the Slovak Extreme Right Party K-ĽSNS
Libor Kutěj: Territorial Prioritization of Czech Military Diplomacy in 1992-2018
Pavel Bučka – Ján Marek – Rudolf Pástor: Modernization of the Armed Forces of the Russian Federation after the Russian-Georgian Conflict
Jaroslav Kompan – Michal Hrnčiar: The Security Sector Reform of the Fragile State as a Tool for Conflict Prevention
Darko Trifunovic – Rastislav Kazanský – Pavel Nečas: Conceptualization of Terrorism as a Modern Form of Political Violence
Jana Tůmová: Continuity and Change: American Foreign Policy in the Era of Donald Trump through the Lens of Role Theory
Katarína Chovancová: Age-Based Marginalization in Political Discourse about Crisis 
Zuzana Měřičková: Emotions and Discourse: The Analysis of British Prime Ministers´ Speeches on Terrorism


R E V I E W S

Tomáš Žipaj: Book Review: Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis
Róbert Vancel: Book Review: Superpower? Everything You Should Know about Modern China 
Simona Kováčová: Book Review: Public interest: A Paper on Public Policy Theory and Practice


I N F O R M A T I O N

Dávid Kollár: International Scientific Conference: “Security Forum 2021”
Juliusz Piwowarski – Ewelina Brodziak: International Scientific Conference: “LVIII CICA – XVI Security Forum Krakow 2021”
Lucia Husenicová: Book Presentation: “Does EU Membership Facilitate Convergence? The Experience of EU Eastern Enlargement”