Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie

POLITICKÉ VEDY

časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / journal for political science, modern history, international relations, security studies

VYCHÁDZA / PRINTED: štvrťročne / quarterly

ROČNÍK / VOLUME: XXVI.

ČÍSLO / NUMBER: 4/2023

EVIDENČNÉ ČÍSLO / LICENSE NUMBER: EV 755/08

DÁTUM VYDANIA / DATE OF PUBLICATION: 15.12.2023

ISSN: 1335-2741

VYDAVATEĽ / PUBLISHER:

Belianum, Matej Bel University Press

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

IČO: 30232295belianum

REDAKCIA / EDITORIAL OFFICE:

Faculty of Political Science and International Relations

Matej Bel University in Banská Bystrica

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

tel.: 00421 48 446 1614

fax: 00421 48 446 1200

e-mail: politicke.vedy@umb.sk

Časopis Politické vedy je publikovaný na základe podmienok Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY 4.0. / Journal Politické vedy is provided under the conditions of Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY 4.0.

OBÁLKA / COVER: Daniel Dom

TLAČ / PRINT: EQUILIBRIA, s.r.o.cc

Časopis je indexovaný a abstraktovaný / Journal is indexed and abstracted: IndexCopernicus, EBSCO, CEEOL, Proquest, ERIHPLUS, Web of Science

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR IN CHIEF: Jaroslav Ušiak

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA / DEPUTY EDITOR IN CHIEF: Daniela Škutová

REDAKCIA / EDITORS:

 • Eleonóra Kováčová
 • Štefan Šimko
 • Mária Huraj Rošteková
 • Patrícia Šimková

VEDECKÁ RADA / SCIENTIFIC BOARD:

 • Branislav Kováčik - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Vladimír Baar - Ostravská univerzita v Ostrave, Česko
 • István Benczes – Corvinus University v Budapešti, Maďarsko
 • Ladislav Cabada - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
 • Serge Dufoulon - Université Pierre Mendes-France v Grenobli, Francúzsko
 • Lidija Georgieva - Ss. Cyril and Methodius University v Skopje, Macedónsko
 • Vladimír Naxera - Západočeská univerzita v Plzni, Česko
 • Julius Horváth - Central European University v Budapešti, Maďarsko
 • Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski v Katowicach, Poľsko
 • Petr Just - Metropolitní univerzita v Prahe, Česko
 • Ján Liďák - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Prahe, Česko
 • Silvia Miháliková - Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko
 • Radomir Milašinović - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Grzegorz Pożarlik - Jagiellonian University v Krakove, Poľsko
 • Jozef Puttera - Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
 • Jiří Bílý - Vysoká škola regionálních a evropských studií, České Budějovice, Česko
 • Gilles Rouet - Université Paris-Saclay v Paríži, Francúzsko
 • Václav Soukup – Univerzita Karlova v Prahe, Česko
 • Milan Vošta - Vysoká škola ekonomické v Prahe, Česko
 • Ilija Vujačić - Belgrade University v Belehrade, Srbsko
 • Alan Wolfe - Boston College v Massachusetts, Spojené štáty americké